Thế nào là một lãnh đạo?

Thế nào mới là người có kỹ năng lãnh đạo tốt? Hãy tìm hiểu cùng Gockynang.vn qua các lời trích dẫn từ các nhân vật nổi tiếng, xem họ định nghĩa thế nào là một nhà lãnh đạo tài ba!

Kỹ năng lãnh đạo định nghĩa

1. Ai muốn thành cao nhất trong số các anh em phải là tôi tớ của các anh em. (Giêsu, Matt 20:26)

Whoever wants to become great among you must be your servant. (Jesus, Matthew 20:26)

* * *

2. Lãnh đạo tốt nhất khi dân chẳng biết có lãnh đạo, khi việc của lãnh đạo đã xong, mục tiêu đã đạt, dân sẽ nói: Chính chúng ta hoàn thành công việc. (Lão tử)

A leader is best when people barely know he exists, when his work is done, his aim fulfilled, they will say: we did it ourselves. —Lao Tzu

* * *

3. Chỉ huy là phục vụ, không hơn không kém. André Malraux

To command is to serve, nothing more and nothing less. —Andre Malraux

* * *

4. Nhiệm vụ đầu tiên của lãnh đạo là xác định thực tại. Nhiệm vụ cuối cùng là nói “Cám ơn”. Ở khúc giữa, lãnh đạo là tôi tớ. Max DePree

The first responsibility of a leader is to define reality. The last is to say thank you. In between, the leader is a servant. —Max DePree

* * *

5. Trước khi bạn thành lãnh đạo, thành công có nghĩa là: tất cả dồn vào phát triển chính bạn. Khi bạn đã trở thành lãnh đạo, thành công có nghĩa là: tất cả dồn vào phát triển mọi người khác. Jack Welch.

Before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. —Jack Welch

* * *

6. Lãnh đạo là nâng tầm nhìn của một người lên tầm cao hơn, tăng khả năng làm việc của một người lên chuẩn cao hơn, xây dựng một cá tính vượt qua những giới hạn bình thường của nó. Jack Drucker

Leadership is lifting a person’s vision to high sights, the raising of a person’s performance to a higher standard, the building of a personality beyond its normal limitations. —Peter Drucker

* * *

7. Tôi bắt đầu với tiền đề rằng nhiệm vụ của lãnh đạo là tạo thêm lãnh đạo, không phải tạo thêm người đi theo. Ralph Nader.

I start with the premise that the function of leadership is to produce more leaders, not more followers. —Ralph Nader

* * *

8. Hướng tới thế kỷ 21, lãnh đạo sẽ là những người tạo sức mạnh cho những người khác. Bill Gates.

As we look ahead into the next century, leaders will be those who empower others. —Bill Gates

* * *

9. Sự trưởng thành và phát triển của mọi người là tiếng gọi cao cả nhất của lãnh đạo. -Harvey Firestone.

The growth and development of people is the highest calling of leadership. —Harvey Firestone

* * *

10. Lãnh đạo chân chính nằm trong việc hướng dẫn những người khác thành công. Trong sự bảo đảm rằng mỗi người thực hiện công việc cách tốt nhất của họ, làm công việc mà họ đã hứa làm, và làm một cách tốt đẹp. Bill Owens.

True leadership lies in guiding others to success. In ensuring that everyone is performing at their best, doing the work they are pledged to do and doing it well. —Bill Owens

Không phải ai sinh ra cũng sẽ trở thành một nhà lãnh đạo, bạn cần có tố chất, kết hợp với sự rèn luyện, tích lũy kỹ năng lãnh đạo qua việc học hỏi từ những người đi trước. Góc Kỹ Năng chúc bạn sớm thành công, trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc!

Để hướng đến mục tiêu trở thành nhà lãnh đạo giỏi, hiệu quả, được nhân viên và mọi người kính nể nhà lãnh đạo ngoài tố chất thiên bẩm còn phải nắm vững mọi kỹ năng lãnh đạo. Để nâng cao và hoàn thiện kỹ năng lãnh đạo của mình bạn có thể học hỏi từ những nhà lãnh đạo nổi tiếng và tài ba với bề dày kinh nghiệm như: Francis Hung, Quách Tuấn Khanh, Trịnh Xuân Khanh

Chia sẻ kinh nghiệm kỹ năng bán hàng
Bình Luận: